MICRO-VU

Snabb mätning som täcker många behov i samma maskin.

Johan Nordström Verktygsmaskiner introducerar Micro-Vu som konstruerar och tillverkar ett brett sortiment av mätmaskiner inklusive automatiserade Vision-system. Dessa beröringslösa mätsystem kompletteras med mätprober och laser för noggrann 2D och 3D mätning. Maskinerna används för dimensionskontroll och kvalitetssäkring och avsedda för krav på noggrannhet, snabbhet, användarvänlighet och hög tillförlitlighet. Maskiner finns från 160x160x160 till 2500x1600x200 mm.

Micro-Vus Vision-system används för att inspektera en mängd olika material och delar, från plåt till kretskort, från formsprutad plast till datorchips, från o- ringar till maskinbearbetade delar i metall. Bland kunderna finns ledande tillverkare inom flyg-, bil-, elektronik, medicinska komponenter samt metallegoleverantörer. Med mätningar ner till mikronnivå med vision, mätprober och laser, är Micro-Vus maskiner är lämpliga för maximal kvalitetssäkring.

Alla Micro-Vu maskiner använder INSPEC mätmjukvara. Sedan 1959 har Micro-Vu

Vi på Johan Nordström har identifierat behov hos våra kunder: med att snabba upp 1:a bitskontrollen kan värdefull maskintid sparas, samt att enkelt kunna göra mätprogram, upprepa mätningar och spara mätrapporter.

För mer information kontakta Johan Nordström Verktygsmaskiner AB info@jnmaskiner.se samt www.microvu.com