Projektbeskrivning

Blohm Maschinenbau GmbH, Hamburg
Planslipmaskiner